Szabályzat

Csak, mert rend a lelke mindennek 🙂

Ahhoz, hogy mindenki számára egyenlő feltételeket biztosíthassunk, bizonyos szabályokat le kell fektetnünk. Kérjük, hogy mielőtt belevágnál a ZTK-ba és jelentkeznél, figyelmesen olvasd el a lentieket.

Zuglói tehetségkutató

részvételi szabályzat

  1. §

Közzététel

 

A Zuglói tehetségkutatóra vonatkozó információkat a Szervezők a Zuglói tehetségkutató hivatalos honlapján (továbbiakban: Honlap) közzétett hirdetmény útján hozzák nyilvánosságra. A hirdetmény tartalmazza különösen: a Zuglói tehetségkutató jelentkezési és a részvételi feltételeit, a jelentkezés és a részvétel módját és a vonatkozó határidőket. A hirdetményben nem szereplő kérdések tekintetében jelen szabályzatban foglaltak az irányadók.

 

  1. §

Részvételi feltételek

 

A Zuglói tehetségkutatón bármely olyan, 13. életévét betöltött, de 19. életévét még be nem töltött személy részt vehet, aki megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

a) Budapest 14. kerületében állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik, és ezt lakcímkártyájával igazolni tudja.

b) Budapest 14. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban áll.

 

  1. §

A produkció feltételei

A Zuglói tehetségkutató versenynek nincsenek kötött kategóriái, mint például ének, tánc, stb… Bármilyen típusú produkcióval indulhatnak a jelentkezők.

 

Kategóriától függetlenül 1. 2. és 3. helyezetteket nevez majd meg a zsűri.

 

Az I. Zuglói Tehetségkutató Versenyen valamely díjat kapott személy más évben nem kerülhet díjazásra.

 

  1. §

A jelentkezés és a részvétel módja

 

A Zuglói Tehetségkutatón indulni kívánó jelentkezőknek egy legfeljebb 4 perc időtartamú videoklipet kell küldeniük a Honlapon közzétett címre és módon. A jelentkezők a jelentkezéssel kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulnak az őket ábrázoló képmás, illetve hangfelvétel közzétételéhez és felhasználásához, egyúttal vállalják, hogy ehhez kapcsolódóan bármilyen későbbi kártérítéstől, sérelemdíjtól illetve egyéb követeléstől eltekintenek.

 

A videoklipeket a Szervezők formai és tartalmi szempontból szűrik. A szűrésen megfelelt videoklipek a Honlapra kerülnek feltöltésre. 

 

A Honlapra feltöltött videoklipek közül zsűritagok általi szavazás útján kerülnek a legjobb produkciók kiválasztásra. 

 

  1. §

A díjazás módja

 

 

A fellépő versenyzők a zsűri általi pontozás alapján érik el az adott helyezésüket. Minden zsűritag minden versenyzőnek ad egy pontot, 1-10-es skálán. Ezeket összesítve kialakul egy sorrend. Amennyiben ezen sorrendben nem szerepel döntetlen, úgy az lesz a végleges eredmény. Döntetlen helyezés esetén a zsűritagok szóban vitatják meg, és döntik el a kettő vagy több döntetlen helyezett közti új sorrendet, ezzel létrehozva egy új, végleges eredményt.